Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

Βήματα

Ένα βήμα μπρος και δέκα πίσω...
Κάπως έτσι, αναζητώντας πάντα απεγνωσμένα, το ΝΟΗΜΑ!