Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

Πλατεία Πανεπιστημίου

Δεν το πολυκαταλαβαίνω το σχέδιο, μα... το κρατάω:

Είστε εδώ: ΕΙΔΗΣΕΙΣ > Το έργο της Πλατείας Πανεπιστημίου εξασφάλισε την έγκριση και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων

Γράφει: magnesianews.grhttp://www.magnesianews.gr/News/?EntityID=3ac53a40-c286-4e80-b998-30e99bc1d11c
04/02/2012, 12:40
Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων η μελέτη του Δήμου Βόλου για το έργο διαμόρφωσης της πλατείας Πανεπιστημίου, στην ίδια συνεδρίαση κατά την οποία εγκρίθηκε και η μελέτη για την ανακατασκευή του κτιρίου Ματσάγγου.

Ο Δήμαρχος Βόλου κ. Πάνος Σκοτινιώτης δήλωσε ικανοποιημένος από την απόφαση αυτή και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα έχουν θετικό αποτέλεσμα οι προσπάθειες για την εξασφάλιση χρηματοδότησης από το περιφερειακό ΕΣΠΑ, ώστε το έργο να υλοποιηθεί απρόσκοπτα.


Υπενθυμίζεται ότι η μελέτη του Δήμου Βόλου για τη διαμόρφωση της πλατείας Πανεπιστημίου είναι απόλυτα συμβατή με τη μελέτη του έργου για την ανακατασκευή του κτιρίου Ματσάγγου, αφού κατά την εκπόνησή της ελήφθη υπόψη η ανάγκη για ενιαία μορφολογική αντιμετώπιση των δύο ενοτήτων και χρηστική αλληλεπίδραση τους, λόγω της άμεσης γειτνίασης της Πλατείας Πανεπιστημίου με το κτίριο Ματσάγγου, ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Να σημειωθεί, επίσης, ότι με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστού, το έργο διαμόρφωσης της πλατείας Πανεπιστημίου απαλλάσσεται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, έπειτα από γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας ότι για τις παρεμβάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση του έργου, δεν απαιτείται η τήρηση της σχετικής διαδικασίας.


Όπως είναι γνωστό η μελέτη του έργου παρουσιάστηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου από την Τεχνική Υπηρεσία, αποσπώντας θετικές κριτικές και σχόλια. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η ιδέα της «κουρελούς» στην οποία στηρίχθηκε η μελέτη, έτσι ώστε η επιφάνεια της πλατείας να προκύψει από ανισοπαχείς λωρίδες διαφορετικών υλικών που θα αναπτύσσονται κάθετα στο μεγάλο άξονα της πλατείας. Αυτές οι λωρίδες θα «δένονται» μεταξύ τους με λεπτά γραμμικά στοιχεία τα οποία θα έχουν έναν ρόλο παρόμοιο με των νημάτων που συγκρατούν τις υφασμάτινες λωρίδες σε μια κουρελού. Οι λωρίδες των σκληρών δαπέδων θα υφαίνουν σ’ ένα ενιαίο σύνολο την επιφάνεια της πλατείας χωρίς όμως να την καταλαμβάνουν όλη. Στο υφαντό που θα προκύψει συμπεριλαμβάνονται και οι φυτεμένες επιφάνειες που θα αποτελούν περίπου το 50% της πλατείας.


Σύμφωνα με τους εμπνευστές της ιδέας, «το μοτίβο της συνύφανσης διαφορετικών στοιχείων σε μια συνεκτική ενότητα μεταφέρει κι έναν απολύτως ταιριαστό συμβολισμό. Μας υποβάλλει την ιδέα της πρόσδεσης των μονάδων σε ένα συλλογικό σχέδιο, τη θεμελιώδη δηλαδή συνθήκη που μετατρέπει τα άτομα σε πολίτες.