Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

Λογοτεχνικός διαγωνισμός - επιστολή αγάπης


2ος   ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ»

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ  “ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΓΑΠΗΣ “ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΩΝ  30 Μαρτίου 2012
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Η επιστολή αγάπης  πρέπει να είναι μια σύνθεση λόγου με στόχο την έκφραση του συναισθήματος της αγάπης που απευθύνεται σε έναν  οποιοδήποτε παραλήπτη (πραγματικό ή φανταστικό πρόσωπο, ζώο, αντικείμενο, τόπο ή τοπίο).

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1) Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος οι κάτοικοι της Ελλάδος  και όσοι κατάγονται  από αυτήν, όπου κι αν διαμένουν.
2) Γίνονται επίσης δεκτά έργα γραμμένα σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα με συνημμένο το μεταφρασμένο κείμενο στην ελληνική.
Στο φάκελο αποστολής θα πρέπει να υπάρχουν:  
1) Το έργο, από μια μέχρι  τρεις σελίδες,  σε τρια δακτυλογραφημένα αντίγραφα στυλ Times New Roman 12 , τα οποία θα υπογράφονται στο τέλος με το ψευδώνυμο του συμμετέχοντος χωρίς καμιά άλλη ένδειξη.
2) Ένας μικρότερος φάκελος, που εξωτερικά θα αναφέρει το ψευδώνυμο και θα περιλαμβάνει τα  παρακάτω στοιχεία: Ψευδώνυμο, όνομα, επώνυμο, ηλικία, επάγγελμα, τόπο γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail και την  απόδειξη καταβολής χρημάτων συμμετοχής. Επίσης  ένα σύντομο βιογραφικό και μια απλή δήλωση ότι το έργο είναι δικό του δημιούργημα κι ότι ο διαγωνισμένος αποδέχεται τους όρους της παρούσας προκήρυξης .
3)  αποστολή του έργου στο e mail:  maria.arfe@hotmail.gr, η σε   CD (προκείμενου να διευκολυνθεί  τυχόν δημοσίευση τους) τα οποία θα υπογράφονται στο τέλος με το ψευδώνυμο του συμμετέχοντος χωρίς καμιά άλλη ένδειξη.

Σημειώνουμε ότι έλλειψη οποιουδήποτε από τα ανωτέρω στοιχεία σημαίνει αποκλεισμό του συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό.
Τα έργα δε θα επιστραφούν μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.
4) Τα έργα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα και αδημοσίευτα.
5) Το ποσό καταβολής  για τη συμμετοχή (κάλυψη εν μέρει του κόστους οργάνωσης και γραμματειακής υποστήριξης ) ανέρχεται σε 20 ευρώ. Το ποσό πρέπει να κατατεθεί έως τις  30 Μαρτίου 2012 στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με αριθ..781/313180-79    IBAN  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  GR 7001107810000078131318079 (BIC) ETHNGRAA η εσωκλείοντας το στο φάκελο αποστολής με ευθύνη του συμμετέχοντα.  
6) Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και το κείμενο της προκήρυξης μπορείτε να απευθυνθείτε στην Πρόεδρο κ. Μαρία Αρφέ, στο τηλέφωνο 6974168584 (ώρες γραφείου) 

Oι νικητές θα ειδοποιηθούν απευθείας μέσω e mail   ή τηλεφωνικά. Τα αποτελέσματα θα  δημοσιευτούν στον Τύπο και στο Facebook στη σελίδα «Διοτίμα και Μούσες» .  Η Εταιρία δεν έχει καμιά ευθύνη για  τυχόν απώλεια  των  κειμένων κατά την αποστολή τους.
Για την ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα έργα και τη συμμετοχή τους το συντομότερο δυνατό.
Η σειρά αξιολόγησης των διαγωνιζόμενων γίνεται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την παραλαβή των συμμετοχών από τη Γραμματεία της Εταιρίας.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Οι επιστολές  θα κριθούν ανώνυμα από καταξιωμένους λογοτέχνες και καθηγητές φιλολογίας συμφώνα με τα κριτήρια της γλωσσικής ορθότητας και  την πρωτοτυπία  στην διαπραγμάτευση του θέματος
Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι οριστικές και αμετάκλητες.
Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τρία εξωτερικά μέλη και δυο μέλη της μη κερδοσκοπικής Αστικής Εταιρίας «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ»
ΒΡΑΒΕΙΑ  

Α  ΒΡΑΒΕΙΟ: πλακέτα 
Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ: κύπελλο
Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ: κύπελλο
Θα απονεμηθούν επίσης 5 μετάλλια και  10 Έπαινοι.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, θα διοργανωθεί λογοτεχνική βραδιά, κατά την οποία θα διαβαστούν τα βραβευμένα έργα και θα απονεμηθούν τα βραβεία.
Κρίνεται απαραίτητη η παρουσία των βραβευθέντων στην εκδήλωση. Τα βραβεία δε θα τα σταλούν ταχυδρομικά .Η απονομή των Βραβείων  ορίζεται για το Σάββατο 12 Μαΐου 2012 σε μέρος που θα ανακοινωθεί αργότερα.
Η  μη κερδοσκοπική Αστική Εταιρία «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ» διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης σε έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, καθώς και έκδοσης σε βιβλίο, μέρους ή του συνόλου των έργων που θα υποβληθούν, χωρίς υποχρέωση (απαίτηση ανταμοιβής) έναντι των δημιουργών.
Εννοείται ότι όλα τα πνευματικά δικαιώματα των έργων παραμένουν στην ιδιοκτησία των δημιουργών τους.
Διεύθυνση αποστολής της συμμετοχής σας:

Μη κερδοσκοπική «Αστική Εταιρία «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ»
 Υπόψη κας .ΜΑΡΙΑΣ ΑΡΦΕ
ΗΠΕΙΡΟΥ 28
38 333
ΒΟΛΟΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ»

ΕΙΚΟΝΕΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε τέσσερεις κατηγορίες:
Α) «ΝΕΚΡΗ ΦΥΣΗ»
Β) «ΘΑΛΑΣΣΑ» 
Γ) «ΤΟΠΙΑ»
Δ) «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΜΑ»
Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλους τους ερασιτέχνες λάτρεις της φωτογραφίας. Κάθε αποστολή δεν θα υπερβαίνει τις τρεις φωτογραφίες ανά κατηγορία (κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες  με τρία έργα ανά κατηγορία).
Τα έργα δεν θα επιστραφούν μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.
1)
Τα έργα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα και αδημοσίευτα.

2) Το ποσό καταβολής  για κάθε υποψηφιότητα (κάλυψη εν μέρει του κόστους οργάνωσης και γραμματειακής υποστήριξης ) ανέρχεται σε 10 ευρώ για την πρώτη κατηγορία  και 5 ευρώ για κάθε μία  από τις υπόλοιπεςΤο ποσό πρέπει να κατατεθεί έως τις 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012  στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με αριθ..781/313180-79    IBAN  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  GR 7001107810000078131318079 (BIC) ETHNGRAA  ή μέσα στο φάκελο  εάν θα το στείλετε μέσω  Courier με ευθύνη του συμμετέχοντα.  
3) Κάθε συμμετέχων μπορεί να στείλει σε σφραγισμένο φάκελο, στη διεύθυνση της μη κερδοσκοπικής Αστικής Εταιρίας  «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ» υπ.ΜΑΡΙΑ ΑΡΦΕΗΠΕΙΡΟΥ 28        38 333 ΒΟΛΟΣ  τα εξής:
1) ένα CD που να περιέχει τις φωτογραφίες με τον τίτλο της κατηγορίας στην οποία συμμετέχει και συγκεκριμένα « ΝΕΚΡΗ ΦΥΣΗ», « ΘΑΛΑΣΣΑ»   «ΤΟΠΙΑ» ή «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΜΑ» (ένα CD για κάθε  κατηγορία) και το Ψευδώνυμο
2) Ένας μικρότερος φάκελος, που εξωτερικά θα αναφέρει το Ψευδώνυμο και θα περιλαμβάνει τα  παρακάτω στοιχεία: Ψευδώνυμο, όνομα, επώνυμο, ηλικία, επάγγελμα, τόπο γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail και την  απόδειξη καταβολής χρημάτων συμμετοχής.
3)Ενα σύντομο βιογραφικό
4) μια απλή δήλωση ότι το έργο είναι δικό του δημιούργημα κι ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται τους όρους της παρούσας προκήρυξης .
Σημειώνουμε ότι έλλειψη οποιουδήποτε από τα ανωτέρω στοιχεία σημαίνει αποκλεισμό του συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τα έργα θα κριθούν ανώνυμα από καταξιωμένους φωτογράφους.
Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι οριστικές και αμετάκλητες.
Η κριτική επιτροπή αποτελείται από δυο εξωτερικά μέλη και δυο μέλη της μη κερδοσκοπικής Αστικής Εταιρίας «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ»
ΒΡΑΒΕΙΑ 

Α΄  ΒΡΑΒΕΙΟ: κύπελλο  (τέσσερεις νικητές – ένας για κάθε κατηγορία)
ΒΒΡΑΒΕΙΟ: κύπελλο  (τέσσερεις νικητές-  ένας  για κάθε κατηγορία)
ΓΒΡΑΒΕΙΟ: κύπελλο  (τέσσερεις νικητές- ένας για κάθε κατηγορία)
Δ’ ΒΡΑΒΕΙΟ: κύπελλο  (τέσσερεις νικητές- ένας για κάθε κατηγορία)


Κάθε συμμετέχων που θα είναι παρών την ημέρα την εκδήλωσης θα λάβει μια βεβαίωση συμμετοχής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, θα διοργανωθεί λογοτεχνική βραδιά, κατά την οποία θα παρουσιάσουμε  και θα εκθέσουμε τα βραβευμένα έργα και θα απονεμηθούν τα βραβεία.
Κρίνεται απαραίτητη η παρουσία των βραβευθέντων στην εκδήλωση. Τα βραβεία δε θα σταλούν ταχυδρομικά .Η απονομή των Βραβείων  ορίζεται για το Σάββατο 12 Μαΐου 2012 σε μέρος που θα ανακοινωθεί αργότερα.
Η  μη κερδοσκοπική Αστική Εταιρία «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ» διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης σε έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, καθώς και έκδοσης σε βιβλίο (εξώφυλλο) , ημερολόγιο, μέρους ή του συνόλου των έργων που θα υποβληθούν, χωρίς υποχρέωση (απαίτηση ανταμοιβής) έναντι των δημιουργών.
Εννοείται ότι όλα τα πνευματικά δικαιώματα των έργων παραμένουν στην ιδιοκτησία των δημιουργών τους.

Για την ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα έργα και τη συμμετοχή τους το συντομότερο δυνατό.
Η σειρά αξιολόγησης των διαγωνιζόμενων γίνεται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την παραλαβή των συμμετοχών από τη Γραμματεία της Εταιρίας.

Με την ένταξή τους στο διαγωνισμό κάθε συμμετέχων συμφωνεί πλήρως με τον παρόντα κανονισμό.

Διεύθυνση αποστολής της συμμετοχής σας:
Μη κερδοσκοπική «Αστική Εταιρία «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ»
 Υπόψη κας .ΜΑΡΙΑΣ ΑΡΦΕ
ΗΠΕΙΡΟΥ 28  38 333 ΒΟΛΟΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ