Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

Η μπαταρία φορτίστηκε...
Ήταν σήμερα, έγινε χθες. Ήταν στιγμές, έγιναν βιντεάκια...

Ζαγορά με φόντο μπλε. Χάζεψα να κοιτάζω τη θάλασσα. Ότι δεν έφτασα κι αυτή τη φορά... Το καλοκαίρι θα 'ναι εκεί! Μου το υποσχέθηκε!...