Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Αλήθειες
Λόγια Αλκυόνης Παπαδάκη, τόσο αληθινά...

Ευχαριστώ, κορίτσι, για την δόση!...