Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Νικόλα...

Χρόνια Πολλά στους Νικολάδες και στις Νίκες...

Ποιος σου το 'πε αυτό το χώμα
βγάζει μόνο πορτοκαλιές
οι πλαγιές έχουν άλλο χρώμα
κάθε Μάη που ανθίζουν πασχαλιές

Δεν σου το 'πα μωρέ Νικόλα
στην πατρίδα έχουμε απ'όλα
φως νερό και ηλεκτρικό
κι από τότε μέχρι τώρα τουρισμό

Άντε κι ακόμα μια γυροβολιά
άντε κι ο κύκλος στενεύει για 'μας
Άντε το στόμα ζητάει νερό
άντε κι ο έρμος και που να το βρω
Άντε κι ακόμα μια γυροβολιά
άντε κι ο κύκλος στενεύει για 'μας

Το χωράφι γεμάτο στάρι
καρτεράει το θερισμό
τη καρδιά μου όμως ποιος θα πάρει
να τη ρίξει στο βαθύ το ποταμό

Άντε κι ακόμα μια γυροβολιά
άντε κι ο κύκλος στενεύει για 'μας
Άντε το στόμα ζητάει νερό
άντε κι ο έρμος και που να το βρω
Άντε το στόμα ζητάει νερό
άντε κι ο έρμος και που να το βρω