Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Κι άλλες Κατερίνες

Ρε, τις Κατερίνες! Πολύ τραγούδι!Είμαι ότι είμαι κι ότι φαίνομαι! Μαγκιά!

Βάλε και καναδυό ψαράκια, μέσα είσαι!