Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

ΧάθηκαΧάθηκα, πράγματι...

γιατί είχα εσένα Κατινιώ!Γιατί είχες όνειρα πολλά και το λιμάνι είναι μικρό, γιατί ήμουν πάντα μόνος και θα 'μαι πάντα, μόνος!