Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Για άλλες που θα βρω, άλλη μέρα!

Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν κι άλλα τραγούδια για Κατερίνες! Ήδη δύο, δεν τα βρίσκω! Όταν με το καλό τα βρω, θα τα βάλω στη θέση τους...

Πες ότι απόψε γι' αλλού ξεκίνησα, κι αλλού με πάει. Μάλλον το είχα ανάγκη. Πολύ μαύρο σύννεφο και δεν πάει άλλο!

Υγ. Είπα στον άντρα μου, αν δεις τι τραγούδια υπάρχουν για τις Κατερίνες, θα πάθεις πλάκα! Γέλαγε!... Αχ! Άντρες!Απίστευτοι!